Opis

Incidin Liquid jest gotowym do użycia, alkoholowym środkiem do dezynfekcji powierzchni,
zawierającym substancje czynne w postaci propanolu i izopropanolu.

Przeprowadzono badania nowej formuły w celu potwierdzenia, że skuteczność preparatu
niezawierającego substancji zapachowej pozostaje bez zmian. Nowa formuła niezawierająca
substancji zapachowej została poddana badaniom skuteczności przeciw bakteriom i wirusom,
wskutek czego wykazano brak jakichkolwiek różnic pomiędzy obiema formułami. Tego typu
badanie pomostowe jest zgodne z najbardziej aktualnym stanem wiedzy oraz wytycznymi
Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Zastosowania zidentyfikowane: Spryskaj i przetrzyj – do zastosowania profesjonalnego, bez konieczności użycia rękawic
Zastosowania odradzane: Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego i zawodowego.

Informacje dodatkowe

Pojemność

650 ml, 1 L, 5 L