Opis

  • szerokie spektrum działania obejmujące: bakterie, drożdże, prątki (włącznie z Tbc), wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV i HIV) oraz Adeno, Rota i Norowirus
  • przetestowany zgodnie z metodyką: EN, DGHM, RKI,VAH oraz IGiChP
  • krótki czas działania
  • niskie stężenie użytkowe
  • doskonała tolerancja materiałowa
  • bez zawartości substancji zapachowych i aldehydu

Korzyści

  • Możliwość użytkowania z określonymi systemami dozującymi przekłada się na komfort eksploatacji,
  • zgodność preparatu Incidin Pro Ecolab z normami określonymi przez niezależnie instytucje potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość,
  • szerokie spektrum zastosowania – w odniesieniu zarówno do materiałów (PCV, linoleum, metal, guma), jak i patogenów oraz drobnoustrojów, przeciw którym działa,
  • dobra skuteczność decyduje o wysokim poziomie higieny przestrzeni i pozwala zahamować transmisję drobnoustrojów.

Zastosowanie

Produkt medyczny do dezynfekcji Incidin Pro Ecolab wymaga rozcieńczenia z wodą zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. Można dezynfekować powierzchnie za pomocą chusteczek Dry Wipes tej samej marki lub dozowników.

Informacje dodatkowe

Pojemność

2 L, 6 L