Opis

  • chusteczki o dzialaniu bakteriobójczym, drożdżobójczymi prątkobójczym
  • skuteczne wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV) – zgodnie z zaleceniem RKI (Instytut Roberta Kocha) 01/2004
  • przetestowane zgodnie z metodyką norm EN, RKI(Instytut Roberta Kocha), DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii)
  • skuteczne wobec wirusów łącznie z Noro i Polio
  • gotowe do użycia
  • doskonała tolerancja materiałowa (odpowiednie do stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholi, łącznie z głowicami USG)
  • rekomendacje producentów głowic USG (GE i Philips)
  • jednoczesne mycie i dezynfekcja
  • chusteczki nasączone w procesie produkcji
  • wyrób medyczny klasy IIa