Opis

– Szerokie spektrum działania.
– Substancja aktywna rozkładająca się na wodę i tlen.
– Doskonała kompatybilność materiałowa.
– Jednoczesne mycie i dezynfekcja .
– Gotowe do użycia.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Incidin OxyFoam: Spryskać z odległości ok. 30 cm nierozcieńczonym preparatem dezynfekowane powierzchnie. Upewnić się, że powierzchnia została całkowicie pokryta preparatem. Pozostawić produkt przez czas działania, a następnie przetrzeć ręcznikiem jednorazowym, pozostawić do wyschnięcia. Ewentualnie, nierozcieńczony produkt nanieść na ręcznik papierowy. Przetrzeć nim dezynfekowane powierzchnie. Pozostawić do wyschnięcia. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, po zakończeniu procesu wszystkie powierzchnie mające kontakt z preparatem należy dokładnie spłukać zimną wodą.